Jak zazimovat tenisový kurt


5 minut čtení

Připrav tenisový kurt na chladné počasí. Začni se zazimováním antukových i hardových kurtů včas a měj je v cajku na jarní sezónu.

S blížící se zimou je nezbytné připravit tenisový kurt na nepříznivé podmínky, kterým může čelit. Zjisti, na co si dát pozor a jak zazimovat antukové a hardové kurty.

Důležitost zazimování tenisových kurtů

Zazimování tenisového kurtu je opatření, které prodlužuje jeho životnost a minimalizuje případné poškození. Zahrnuje řadu kroků provedených za účelem ochrany kurtu před nepříznivými vlivy chladného počasí, jako jsou cykly mrznutí a tání, hromadění sněhu a možné eroze.

Zazimování tenisových kurtů

Rozdíl mezi hardovými a antukovými kurty

Než se ponoříme do detailů zazimování, uvědomme si nejprve hlavní rozdíly mezi tvrdými a antukovými kurty. Tyto znalosti jsou klíčové, protože proces zazimování se liší v závislosti na typu kurtu.

Kurty s tvrdým povrchem jsou obvykle vyrobeny z akrylátových vrstev na betonovém nebo asfaltovém podkladu. Ve srovnání s antukovými kurty jsou obecně odolnější a vyžadují méně údržby.

Naopak antukové kurty jsou měkčí a citlivější na povětrnostní podmínky. Jsou složeny z drceného kamene, cihel nebo břidlice, takže jsou náchylnější k erozi a poškození v důsledku zamrzání a tání.

Zazimování antukových tenisových kurtů

Zazimování antukových kurtů vyžaduje větší úsilí vzhledem k jejich citlivosti na povětrnostní podmínky. Kroky jsou následující:

1. Vypnutí zavlažovacího systému

V první řadě vypni zavlažovací systém kurtu. Všechny trubky a hadice důkladně vypusť, aby nedošlo k zamrznutí a následnému popraskání.

2. Odstranění sítí, sloupků a větrolamů

Stejně jako u kurtů s tvrdým povrchem odstraň sítě a větrolamy. Kromě toho odstraň sloupky sítí, pokud je to možné. Nezapomeň zakrýt otvor objímky síťového sloupku, abys zabránil hromadění vody.

3. Čištění a ošetření povrchu

Očisti povrch kurtu, abys odstranil veškeré nečistoty. Kromě toho ošetři povrch vhodným přípravkem na úpravu antukových kurtů, který zajistí ochrannou vrstvu proti zimnímu počasí.

4. Oprava poškození

Zkontroluj, jestli není kurt poškozený. Případné praskliny nebo díry vyplň těsnicím prostředkem určeným speciálně pro antukové kurty nebo novou antukou.

5. Zaválcování nebo zabezpečení lajn

Pásky s lajnami na kurtu můžeš buď srolovat a uschovat, nebo je ponechat neporušené na kurtu. Pokud se rozhodneš je ponechat, umísti na ně předměty, které je zabezpečí.

6. Zakrytí kurtu

Zakrytí antukových kurtů v zimě může omezit pronikání vlhkosti, minimalizovat erozi a umožnit dřívější jarní otevření. Je to investice, která se vyplatí pro zachování stavu kurtu.

7. Uskladnění vybavení kurtu a příslušenství

Uskladni veškerý nábytek na kurtu, jako jsou lavičky, stoly a slunečníky, na čistém a suchém místě. Stejně tak vypusť veškeré palivo z elektrických zařízení a uspořádaně zavěs košťata a kartáče.

Zazimování tenisových kurtů

Zazimování tenisových kurtů s tvrdým povrchem

Zazimování tvrdých kurtů je poměrně jednoduché. Tady jsou klíčové kroky, které s tím souvisejí:

1. Odstranění sítí a větrolamů

Začni tím, že sundáš sítě a větrolamy. Ulož je na suchém a bezpečném místě, aby byly mimo sezónu chráněny před opotřebením. 

2. Vyčištění povrchu kurtu

Pomocí vysokotlakého čističe nebo obyčejného koštěte odstraň z kurtu listí, prach a další nečistoty. Předejdeš tak vzniku skvrn a případnému poškození povrchu kurtu. 

3. Oprava prasklin a děr

Zkontroluj, jestli na kurtu nejsou praskliny nebo díry. Pokud nějaké objevíš, okamžitě je utěsni. Pokud tak neučiníš, může dojít k rozšíření prasklin v důsledku zamrzání a rozmrzání vody, což může vést k výraznějším a nákladnějším škodám.

4. Kontrola a oprava plotu

Při demontáži větrolamů zkontroluj, jestli není plot poškozen. Zkontroluj, jestli je pletivo v dobrém stavu a zda jsou sloupky správně vyrovnané. 

5. Zakrytí hřiště

Ačkoli to není povinné, zakrytí kurtu s tvrdým povrchem může poskytnout dodatečnou ochranu před sněhem a deštěm. Udržuje kurt čistý a připravený k použití, až se vrátí teplejší počasí.

Začni se zazimováním kurtu včas

Zazimování tenisového kurtu je zásadní údržbou, která může výrazně prodloužit jeho životnost a ušetřit tě nákladných oprav. Nezapomeň, že klíčem k účinnému zazimování je proaktivita a pozornost věnovaná detailům. Začni s procesem v dostatečném předstihu před nástupem zimy a zajisti důkladné provedení každého kroku. Díky těmto krokům si můžeš být jistý, že tvůj kurt zůstane ve výborném stavu a bude připraven ke hře, až přijdou teplejší měsíce.

Starší články