Jak postupovat při reklamaci


Pro zjednodušení a maximální přehlednost je proces reklamace převeden i do elektronické podoby.

Postup při reklamaci zboží:

  1. Vyplňte reklamační protokol, který najdete po přihlášení do uživatelské sekce nebo stáhnete tady. Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamace. Reklamační protokol vytvoříte jednoduše v uživatelské sekci (nejprve je nutné se přihlásit). Závadu popište co nejpodrobněji, případně můžete na vytištěný protokol připojit nákres.
  2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
  3. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
  4. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
  5. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme přiložit i kopii daňového dokladu - faktury. Komunikace se tak výrazně urychlí.
  6. Vyřizování reklamace můžete následně sledovat on-line ve své administraci (nejprve je nutné se přihlásit).

Zboží odesílejte na adresu:

Sportega s.r.o., reklamační oddělení
Švehlova 1719/80
664 51 Šlapanice

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

Zboží můžete reklamovat také na našich prodejnách.

Zásilku posílejte dopravcem s osobním doručováním. Zásilkovnou prosím balíček neposílejte.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení - O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

Při jakékoli customizaci produktu, jako jsou různé polepy, potisky, broušení a podobně, není možné produkt vrátit do 14 dnů. Při vrácení vypletené rakety vám bude z ceny odečtena cena výpletu.

O průběhu reklamace se můžete informovat e-mailem na adrese reklamace@sportega.cz.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kteréhokoliv zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.